Welke trends hebben impact op het energielandschap in 2024? 

Terug naar alle blogs
Scroll

Met het vooruitzicht op het jaar 2024 staan bedrijven voor nieuwe uitdagingen en kansen voor het bepalen van hun energiestrategie. In deze blogpost zullen we dieper ingaan op enkele opmerkelijke trends die een aanzienlijke impact kunnen hebben op uw energielandschap. Van aardgasprijzen en verplichte duurzaamheidsrapportering tot capaciteitsuitdagingen en veranderende verbruikspatronen, in deze blog ontdekt u de belangrijkste ontwikkelingen.

1. Aardgasprijzen en -reserves:

De onzekerheid rond aardgasprijzen blijft een cruciaal aandachtspunt. Een warme winter kan de prijzen beïnvloeden, en bedrijven moeten anticiperen op voldoende reserves na de winter van 2024. Strategische planning is essentieel om de stabiliteit van de energievoorziening te waarborgen.

2. Elektriciteit

2.a Elektriciteitsprijzen en opkomende technologieën:

Elektriciteitsprijzen zijn afhankelijk van de beschikbare productie, de evolutie van de vraag en de prijs van CO2-certificaten en aardgas. De integratie van batterijtechnologie en de opmars van elektrische voertuigen voegen nieuwe dynamiek toe aan de energiemarkt. Bedrijven moeten deze trends nauwlettend volgen en de juiste strategieën ontwikkelen om hiervan te profiteren.

2.b Verhoging netkosten:

De investeringen van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, van 6,4 miljard euro in de komende vier jaar zullen leiden tot een stijging in de stroomfactuur voor consumenten en bedrijven vanaf 2025. Hoewel deze investeringen essentieel zijn voor de energietransitie, moeten bedrijven zich bewust zijn van de financiële implicaties en de noodzaak om efficiënt met energie om te gaan.

2.c Daling verbruiken in 2023 in BE – prijzen blijven evenwel x2,5 tov voor COVID:

Door de energiecrisis daalde het elektriciteits- en gasverbruik in België in 2023 tot het laagste niveau sinds de eeuwwisseling. Het bewustzijn over energieverbruik blijft hoog, maar de prijsdynamiek na de energiecrisis zal een cruciale rol spelen in de toekomstige trend van energieconsumptie.

2.d Evolutie capaciteit en bevoorrading:

Elia meldt dat er momenteel geen ruimte meer is op het West-Vlaamse net voor nieuwe energieprojecten. De groeiende vraag naar elektriciteit en de opkomst van laadpalen en warmtepompen beïnvloeden de beschikbare capaciteit. Flexibele oplossingen worden voorgesteld als tussenoplossing tot geplande netversterkingen operationeel zijn.

3. Verplichte PV voor >1000 MWh:

Vanaf 30 juni 2025 is het verplicht om zonnepanelen te installeren op gebouwen in Vlaanderen met een jaarlijkse elektriciteitsafname hoger dan 1 gigawattuur. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, maar ook mogelijkheden voor duurzame energieproductie. Bedrijven moeten een doordachte aanpak hanteren om tijdig en op de meest kosten-efficiënte manier aan deze verplichting te voldoen.

4. Verplichte ESG-rapportering:

Europese bedrijven worden verplicht om jaarlijks een duurzaamheidsverslag op te stellen vanaf 2024. Dit omvat transparante informatie over milieuvervuiling, mensenrechten en diversiteit. Deze regelgeving is gericht op het bevorderen van duurzaam ondernemen en het tegengaan van greenwashing. Het is van cruciaal belang dat bedrijven zich voorbereiden op gedetailleerde rapportage om aan deze nieuwe normen te voldoen.

Conclusie

In het veelbelovende jaar 2024 staat het energielandschap voor opwindende veranderingen. Bedrijven die flexibel zijn, strategisch plannen en zich aanpassen aan deze dynamische trends, hebben niet alleen de mogelijkheid om de uitdagingen te overwinnen, maar ook om te gedijen in een duurzamere en competitieve energieomgeving. Odot, met zijn expertise in energiemanagement, speelt een cruciale rol in het vormgeven van dit transformerende landschap en staat klaar om bedrijven proactief te begeleiden bij het navigeren door deze opkomende veranderingen. Het is de ideale tijd voor bedrijven om samen met Odot voorbereid te zijn op de toekomst van energie.

Odot
Odot

Odot verlaagt uw energiekosten door middel van een uniek aankoopmodel, ondersteund door AI en innovatieve software. Onze kennis van de energiemarkt, verzekert u van de voordeligste tarieven, een continue prijsopvolging en een contract dat bij u past.