Maak van uw laadstations in no time een winstgevend businessmodel.

Terug naar alle blogs
Scroll

In een tijd waarin elektrische voertuigen steeds populairder worden en duurzaamheid hoog op de agenda staat, is het installeren van laadpalen een slimme investering voor bedrijven en organisaties. Echter, het succes van een dergelijke investering hangt sterk af van het vermogen om de kosten en opbrengsten nauwkeurig te berekenen en te beheren. Vanuit onze positie als partner in Energy Accounting, ziet Odot dat veel bedrijven worstelen met deze uitdaging, omdat de markt nog onvoldoende voorziet in de juiste tools en inzichten om dit te doen.

In dit artikel zullen we de belangrijkste kosten bij het installeren van laadstations bespreken, evenals strategieën om de opbrengsten te maximaliseren met behulp van gedetailleerde energy accounting.

1. Kostenaspecten bij het plannen van een laadpaleninstallatie.

Bij het plannen van een laadpaleninstallatie moeten investeerders rekening houden met diverse kostenaspecten voor een nauwkeurige investeringsinschatting. Dit omvat de initiële installatiekosten zoals de aanschaf van hardware (zoals laadpalen) en elektriciteitsaanpassingen, evenals softwarekosten voor facturatie en balancering. Het vergelijken van offertes vereist expertise om alle relevante aspecten te evalueren, waaronder publiek versus privégebruik, onderhoudscontracten en licentiekosten. Daarnaast zijn er nog de kosten met betrekking tot het energieverbruik die moeten worden overwogen:

a) Aankoopprijs van energie:

De aankoopprijs van energie is een cruciale kostenpost bij het opladen van voertuigen. Om een nauwkeurige inschatting te maken, is meer dan alleen een eenmalig vergelijk van energie-offertes nodig. Verschillende energiecontracten met diverse prijsvoorwaarden, veranderingen in energieleveranciers in de loop der tijd, fluctuaties tussen vaste en variabele tarieven, variërende netkosten op verschillende locaties: al deze factoren spelen een rol.

Het is essentieel om de exacte kostprijs per MWh te berekenen, rekening houdend met al deze aspecten op elk moment. Dit vereist diepgaande expertise in energiecontracten en veranderende marktdynamiek. Zonder deze gespecialiseerde kennis is het vrijwel onmogelijk om de kosten effectief onder controle te houden.

b) Netkosten:

De energievraag van uw laadpunten heeft ook invloed op de netkosten. Hoe hoger het vermogen dat van het net wordt afgenomen, hoe hoger de kosten zullen zijn. Het is belangrijk om rekening te houden met de lokale netinfrastructuur en eventuele kosten voor het aanpassen van de infrastructuur om de gewenste vermogenscapaciteit te kunnen leveren. Daarnaast kunnen piekvermogens leiden tot hogere kosten, dus het is belangrijk om te investeren in monitoringtools en vermogenssturing om deze kosten te beheersen.

Nu we een totaalbeeld hebben van de totale kosten van installatie, kijken we hoe we deze inzichten kunnen gebruiken om de opbrengst te maximaliseren.

2. Hoe uw opbrengsten maximaliseren?

Het selecteren van de juiste laadpalen en hardwareopties is van essentieel belang voor het maximaliseren van de opbrengst van een laadpaleninstallatie. Door te investeren in hoogwaardige en efficiënte hardware die betrouwbaar en duurzaam is, kan men de prestaties en levensduur van het systeem optimaliseren. Om tot een maximale opbrengst te komen, is een grondige vergelijking tussen verschillende leveranciers en hardwareopties, en het uitstippelen van een doordachte energie-aankoopstrategie essentieel.

a) Slim energie inkopen:

Door slim uw energie in te kopen en rekening te houden met alle aspecten van het energiecontract, kunt u onverwachte kosten vermijden en de totale kosten van energieverbruik optimaliseren. Daarnaast is het strategisch benutten van prijsopportuniteiten op de markt en het al dan niet vastleggen van prijzen in de toekomst van cruciaal belang om de ROI op uw laadstations te maximaliseren.

Tools in het kader van energy accounting die uw verbruiken en kosten monitoren, en tot op kwartierniveau inzichtelijk maken kunnen hierbij een fantastische hulp zijn. Odot ontwikkelde vorig jaar een uitbreiding op haar my.Odot applicatie, waardoor we op een eenvoudige manier de juiste analyses kunnen maken voor onze klanten.

Deze innovatieve tool, ondersteund door AI, legt een directe link tussen de verbruiken per kwartier en de exacte kostprijs van energie. Hierbij worden alle relevante kostenfactoren meegenomen, zoals groenestroomcertificaten, toeslagen van de leverancier, distributiekosten en meer. Dankzij de combinatie van data en de doorgedreven expertise van onze collega’s, kunnen investeerders strategieën ontwikkelen om hun energieverbruik te optimaliseren en kosten te besparen, wat uiteindelijk leidt tot een verhoogde winstgevendheid van hun laadpaleninfrastructuur.

b) Monitoring van netkosten:

Een proactieve monitoring van netkosten en vermogenssturing kan helpen bij het optimaliseren van opbrengsten door piekvermogens te verminderen en netkosten te minimaliseren. Door te investeren in geavanceerde monitoringtools en vermogenssturing kunnen installateurs de operationele efficiëntie verbeteren en de totale kosten van netverbruik beheersen. Zo kunt u bijvoorbeeld in plaats van volvermogen te bieden, een bepaald vermogen in uw kostenberekening incalculeren dat naar uw laadpalen kan gaan. Een vermindering van 100 kW aan vermogen spaart al snel enkele duizenden euro’s per jaar uit.

c) Dynamische prijsstelling:

Het instellen van tarieven die fluctueren met de kosten van energie kan zekerheid bieden aan installateurs dat elke MWh winstgevend is. Door rekening te houden met marktomstandigheden en concurrentie, kunnen installateurs hun prijsstrategieën aanpassen om maximale opbrengsten te behalen en concurrentievoordeel te behouden. Zo kunt u ervoor zorgen dat een MWh niet verlieslatend is, maar de prijs per MWh slim instellen in functie van de kosten.

Conclusie

Het nauwkeurig berekenen van kosten en opbrengsten bij het installeren van laadpalen is essentieel voor een succesvolle investering. Experts in Energy Accounting zoals Odot kunnen, ondersteund door innovatieve tools, investeerders gedetailleerde inzichten geven die hen helpen om verrassingen te voorkomen en maximale winst te behalen. Door gebruik te maken van geavanceerde hardware, slimme energie-inkoopstrategieën en effectief netwerkbeheer, kunnen installateurs hun opbrengsten maximaliseren en hun investeringen laten renderen op de lange termijn.

Odot
Odot

Odot verlaagt uw energiekosten door middel van een uniek aankoopmodel, ondersteund door AI en innovatieve software. Onze kennis van de energiemarkt, verzekert u van de voordeligste tarieven, een continue prijsopvolging en een contract dat bij u past.