De evolutie van kernenergie in duurzaam energiebeheer: een overzicht.

Terug naar alle blogs
Scroll

Kernenergie, een onderwerp dat al decennia lang de gemoederen bezighoudt in de wereld van energiebeheer, heeft een interessante historiek en een complexe dynamiek, zeker hier in België. Bij Odot is het als partner in Energy Accounting cruciaal om een diepgaand begrip te hebben van de rol die kernenergie speelt en zal spelen in ons energielandschap.

1. Historiek van kernenergie.

Kernenergie kwam op het toneel als een veelbelovende technologie voor energieproductie in de tweede helft van de 20e eeuw. De eerste commerciële kerncentrales werden gebouwd met het oog op de groeiende vraag naar elektriciteit en de noodzaak om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. In ons land speelde kernenergie een steeds grotere rol in de energievoorziening, met centrales zoals die van Doel en Tihange die een significant deel van onze elektriciteit leverden. In 2022 was namelijk meer dan 40% van de bruto elektriciteitsproductie afkomstig van kernenergie.

2. Evolutie van kernenergie in België.

In de loop der jaren is de rol van kernenergie in België echter veranderd. Hoewel het ooit als de toekomst van energieproductie werd beschouwd, zijn er nu meer zorgen gerezen over de veiligheid, de kosten en de langetermijneffecten van nucleaire energie. Toch blijft kernenergie een belangrijke bron van elektriciteit in ons land, zij het met een dalende trend.

3. Voor- en nadelen van kernenergie.

Het is belangrijk om zowel de voordelen als de nadelen van kernenergie te begrijpen. Aan de ene kant kan kernenergie bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot in vergelijking met fossiele brandstoffen, zoals gascentrales. Dit komt doordat kerncentrales geen broeikasgassen uitstoten tijdens de elektriciteitsproductie. Aan de andere kant brengt kernenergie risico's met zich mee, zoals de kans op nucleaire ongevallen en de uitdagingen van het veilig beheren van nucleair afval. Het afbreken van nucleair afval kan vele duizenden jaren duren, wat zorgen oproept over de langetermijneffecten op het milieu.

4. Impact op het klimaat.

Hoewel kernenergie enkele uitdagingen met zich meebrengt op het gebied van nucleair afvalbeheer, kan het een belangrijke rol spelen in het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit is vooral het geval wanneer we kernenergie vergelijken met andere vormen van elektriciteitsopwekking, zoals gascentrales. Omdat kerncentrales geen CO2 uitstoten tijdens de energieproductie, kunnen ze helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering tegen te gaan.

Scherm­afbeelding 2024-05-29 om 11.42.46

5. Toekomst van kernenergie.

De nucleaire planning in België toont een geleidelijke afbouw van de kernenergieproductie in de komende jaren. Tot oktober 2022 waren alle kernreactoren in Doel en Tihange operationeel. Vanaf 2023 en 2024 zijn Doel 3 en Tihange 2 al definitief stilgelegd, wat leidt tot een verminderde capaciteit. In 2025 blijven Doel 4 en Tihange 3 nog actief, maar zullen Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 worden voorbereid op definitieve sluiting. Tegen 2026 en 2027 zullen alleen Doel 4 en Tihange 3 operationeel blijven, echter met een verder gereduceerde capaciteit.

Bovendien zullen Doel 4 en Tihange 3 gedurende 2026 en 2027 van april tot en met oktober gesloten zijn voor onderhoud. Dit betekent dat België in die periodes op 0% kernenergieproductie zal zitten. Het percentage van de totale capaciteit daalt van 100% in 2022 naar slechts 35% in 2026 en 2027, wat de noodzaak benadrukt van alternatieve energiebronnen om aan de energievraag te voldoen.

De evolutie van kernenergie in België weerspiegelt bredere wereldwijde trends en de verschuiving in het denken over duurzame energie. De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen benadrukt de noodzaak van innovatieve en duurzame oplossingen om de energievraag te dekken naarmate de afhankelijkheid van kernenergie afneemt. Deze transitie is cruciaal voor het realiseren van een stabiele en milieuvriendelijke energievoorziening voor de toekomst. Door een evenwicht te vinden tussen de voordelen en nadelen van kernenergie, en door te streven naar een energielandschap dat gebaseerd is op hernieuwbare bronnen, kunnen we een duurzame toekomst voor energie realiseren.

Odot
Odot

Odot verlaagt uw energiekosten door middel van een uniek aankoopmodel, ondersteund door AI en innovatieve software. Onze kennis van de energiemarkt, verzekert u van de voordeligste tarieven, een continue prijsopvolging en een contract dat bij u past.