Klikken in de energiemarkt: Het belang van blok- en profielkliks onderscheiden.

Terug naar alle blogs
Scroll

In de wereld van energieaankopen voor bedrijven is er een subtiel maar cruciaal onderscheid tussen twee termen: profielkliks en blokkliks. Prijsfixaties of prijskliks gebeuren om het risico van prijsstijging in te dekken. Echter in een dalende prijsmarkt kan het uitvoeren van klikken in blok tot zeer hoge extra kosten leiden voor bedrijven die energie aankopen op de zakelijke markt. We merken dat veel bedrijven op basis van hun contract niet beseffen of zij in blok of in profiel klikken.

1. Profielkliks versus blokkliks.

Bij profielkliks legt een bedrijf, op basis van zijn verbruiksprofiel, de prijs van (een deel van) zijn verbruik vast. Als een bedrijf 70% van zijn verbruik vastklikt met een profielklik, dan wordt voor elk uur 70% van zijn verbruik aan deze vaste prijs afgerekend en wordt het andere deel aan de variabele prijsformule afgerekend. Het rode gedeelte is de 70% van het volume dat aan de vaste prijs werd gekocht. Er is dus geen uurafrekening.

profiel 70%

 

Bij een blokklik legt men de prijs vast voor een gelijk volume elk uur voor de periode die men vastlegt. De blokklik volgt dus niet het profiel van het bedrijf. Dit resulteert vaak dat bedrijven in de daluren te veel volume hebben gekocht en in de piekuren te weinig. Bij een dalende marktprijs betekent dit dat het te veel gekochte volume verkocht wordt aan veel lagere prijzen met verlies tot gevolg.

blok

2. Realistische case: Klikken einde 2023 voor levering 2024 in een dalende prijsmarkt.

Bedrijven die vorig jaar een blokklik hebben uitgevoerd voor levering 2024, hebben wellicht geklikt tegen hogere prijzen dan de huidige marktprijs. In blokklikcontracten wordt elk uur afgerekend. Zo wenste een voedingsbedrijf einde 2023 95% van zijn volume vast te klikken voor levering 2024 aan €128/MWh. Als deze klik in een blokklikcontract had gebeurd dan had er enkel op de factuur van januari een meerkost van 90.000 euro geweest op een volume van 690 MWh. Wat zou geleid hebben tot een gemiddelde prijs van meer dan €270/MWh of meer dan het dubbel van de geklikte prijs en bijna het vierdubbele van de variabele prijs.

Dus, wat moeten bedrijven doen?

Door profielanalyse een passend energiecontract onderhandelen met daaraan gekoppeld een doordachte aankoopstrategie. Odot onderhandelt en optimaliseert energiecontracten met kennis terzake.

Odot
Odot

Odot verlaagt uw energiekosten door middel van een uniek aankoopmodel, ondersteund door AI en innovatieve software. Onze kennis van de energiemarkt, verzekert u van de voordeligste tarieven, een continue prijsopvolging en een contract dat bij u past.